Disclaimer

1. Deze website is te goeder trouw gemaakt door Profondo Carstyle - Zevenbergen, doch biedt geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kunt u zich niet beroepen in verband met beslissingen over investeringen.

2. Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat Profondo Carstyle - Zevenbergen geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.

3. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Profondo Carstyle. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Profondo Carstyle - Zevenbergen.

4. Persoonsgegevens
4.1. De gegevens van de Klant die worden ingevuld bij een registratie of die op een andere manier worden verkregen via de server, worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling en klantenservice.

4.3. Indien de Klant bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Profondo Carstyle - Zevenbergen kan de Klant dit aan Profondo Carstyle - Zevenbergen laten weten door een e-mail te zenden aan info@profondo.nl. Ook in het geval de Klant zijn gegevens wil verwijderen uit het klantenbestand kan de Klant gebruik maken van dit e-mail adres.

4.4. Profondo Carstyle - Zevenbergen zal – behoudens in de gevallen waarin de wet daartoe verplicht - de persoonsgegevens van de Klant niet zonder toestemming van de Klant verstrekken aan andere personen of instanties. Profondo Carstyle besteedt grote zorg aan de kwaliteit van het klantenbestand. Persoonsgegevens worden regelmatig op hun juistheid gecontroleerd en oude, niet meer relevante gegevens worden regelmatig verwijderd. De Klant kan gewijzigde persoonsgegevens doorgeven via info@profondo.nl.

Profondo Webshop login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:wachtwoord vergeten?

Contact

PROFONDO CARSTYLE
Wagenmakerij 4
4762 AV Zevenbergen
Nederland

Tel: : +31(0)168-323745
Fax : +31(0)168-323749
email : info@profondo.nl

Download onze folders